TOEGANKELIJKHEID

We willen dat iedereen zich welkom voelt op Jazz Middelheim. Daarom maken we het park zo goed mogelijk toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn, mogen begeleiders van mensen die dit nodig hebben gratis binnen en zorgen we dat ook de kinderen zich thuis voelen. 

We zorgen dat het terrein, de concerttent en een toilet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Hou er rekening mee dat het festival plaatsvindt in een park en mogelijk niet alle zones even vlot toegankelijk zijn. Vraag indien nodig gerust assistentie aan onze medewerkers.  

Assistentiehonden zijn welkom, andere huisdieren worden niet toegelaten. 

Begeleiders van mensen met een beperking kunnen gratis toegang krijgen tot Jazz Middelheim onder volgende voorwaarden: 

  • Een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid.
  • Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%.
  • Een blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen die tenminste 50% bedraagt.
  • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen.
  • Een integratietegemoetkoming categorie III of hoger.

Koop een normaal ticket aan voor de persoon met een beperking. Bezorg dit digitale ticket samen met een duidelijk leesbare afbeelding van je invaliditeitsattest via tickets@jazzmiddelheim.be. We bezorgen je daarna een extra ticket. Vraag dit begeleidersticket tijdig aan, bij grote drukte kan de opvolging enkele werkdagen tijd vragen. 

 

Vooraan de concerttent voorzien we een zone waar rolstoelgebruikers en hun begeleiders kunnen plaatsnemen, zowel bij zittende als staande concerten. 

 

We voorzien heel wat tafels en stoelen op het terrein. Wie wil mag ook een eigen klapstoeltje meebrengen. Om veiligheidsredenen mag je geen eigen stoel in de concerttent plaatsen. Het is ook niet toegelaten om stoelen van het terrein in de tent te plaatsen of stoelen binnen de concerttent te verplaatsen. Hou altijd plaats vrij naar de nooduitgangen en voor een vlotte doorgang rond de concerttent en naar de standen, bars en foodtrucks. 

Er zijn extra parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een beperking. Deze bevinden zich op de openbare weg en kunnen niet worden gereserveerd.